ASSESSORAMENTS I CONSULTES PUNTUALS

Al llarg de la vida es produeixen situacions i circumstancies inesperades i difícils  d'afrontar i/o d'explicar als fills (una separació, una nova parella o una nova família, un nou germà, una adopció, un canvi de domicili o de col·legi…) Hi han claus i pautes que et poden ajudar a afrontar aquests moments.  

Aquest servei es de duració limitada, màxim 3 sessions, i es diferencia de la intervenció individual en que té per objectiu acompanyar i guiar l'actuació en un moment puntual.