CURSOS IMPARTITS DE FORMACIÓ CONTÍNUA OFICIALS, DE LA GENERALITAT:

  • Grup Impulsor de Centre Educatiu 1 (Impuls de la Lectura)
  • Competència lectora i gust per llegir
  • Pla de lectura de Centre Educatiu
  • Grup Impulsor de Centre Educatiu 3 (Impuls de la Lectura)
  • Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura 3
  • Grup Impulsor de Centre Educatiu 2 (Impuls de la Lectura)
  • Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura 2
  • Grup Impulsor de Centre Educatiu 1 (Impuls de la Lectura )
  • Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura 1