EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

- Professora  i tutora de diversos Centres d'Educació de Primària i educació Infantil.( Província de Barcelona)

- Secretària didàctica de Centres d'Educatius de Primària.

- Psicopedagoga de LLar d'Infants Barrufets. Barcelona.

- Cap del Departament d'Orientació i Diagnòstic de Centres d'Educatius de Primària.

- Assessora didàctica i Coordinadora dels programes d’incentivació i normalització  lingüística. Generalitat de Catalunya.

- Professora a l’escola d’estiu.

- Curs: Aprendre a dir aprendre a escriure. Escola d’estiu de Prada del Conflent (Catalunya  nord).

- Professora d'oposicions de Professorat de Primària .Temes: " Els recursos didàctics . 

- La biblioteca escolar. El tractament de les llengües. Didàctica de les llengües. Programació d’activitats d’ensenyament – aprenentatge. Associació de Mestres Rosa Sensat.

- Assessora de Llengua, Interculturalitat i cohesió social del  Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya.

- Ponent de xerrades monogràfiques a pares i mares. Com aprenen a llegir i a escriure  els nostres fills?, Didàctica de segones llengues, El tractament de llengues...

 

- Formadora d'equips de mestres sobre temes diversos: els recurosos  de llengua oral, la comprensió lectora, tècniques d'estudi, l'autoestima, taller d'ortografia, l'expressió escrita, recursos i estratègies per a l'ensenyament de segones llengües, ensenyament-aprenentatge de la llengua escrita en l'enfoc constructivista, didàctica de la immersió linguística, estratègies i tècniques de comprensió lectora, tècniques d'atenció i motivació a l'aula.

    

- Ponent a diversos congressos i jornades didàctiques:

- Presentació de la comunicació Funcions de l'assessor didàctic en un Programa d'immersi Lingüística al III congrés Europeu de Programes d'Immersió. Barcelona 25 de setembre 1996. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació Universitat de Barcelona.

- Presentació de la comunicació Els components de la competència oral a l' educació infantil, en el marc de les II Jornades de l'Institut Europeu d'Immersió. Palma de Mallorca. Setembre de 2001

- Presentació de la comunicació Recursos per al treball de la  llengua oral i la lectoescriptura al parvulari en el marc de les II Jornades de l'Institut Europeu d'Immersió. Palma de Mallorca. Setembre de 2001

- Presentació de la comunicació Escoltar d'una manera estructurada: una bona activitat per  adquirir una llengua en el III simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants. Vic. Setembre de 2002.

  • Directora i professora de l'Escola d'adults AFA Les Corts de Barcelona.
  • Professora de tècniques d’estudi per a alumnes d’IES i primària.
  • Coordinadora d'assessors/es de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social.
  • Assessora didàctica de llengua, interculturalitat i cohesió social.