publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions
publicacions

PUBLICACIONS

- "Els Parvularis Municipals a Reggio Emilia"( Itàlia). Publicat per l' I.C.E.  de la Universitat de Barcelona (1981). 

- Tractament psicopedagògic en un programa d'immersió. Publicat a la revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, número 51- juliol de 1993 ("Full informatiu"). 

- Funcions de l’assessor didàctic en un Programa D'Immersió Lingüística. Publicat a: Els Programes d'immersió: una Perspectiva Europea . JOAQUIM ARNAS, JOSEP M. ARTIGAL. Universitat de Barcelona, 1998. 

- Elaboració de materials didàctics per a EI i CI de primària en col·laboració. SEDEC Departament d'Ensenyament.Generalitat de Catalunya.( 1989- 2004). 

- Comunicació Funcions de l'assessor didàctic en un Programa d'immersi Lingüística al III congrés Europeu de Programes d'Immersió. Barcelona 25 de setembre 1996. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació Universitat de Barcelona. 

- Comunicació Els components de la competència oral a l' educació infantil, en el marc de les II Jornades de l'Institut Europeu d'Immersió. Palma de Mallorca. Setembre de 2000. Generalitat de Catalunya. 

- Comunicació Recursos per al treball de la  llengua oral i la lectoescriptura al parvulari en el marc de les II Jornades de l'Institut Europeu d'Immersió. Palma de Mallorca. Setembre de 2000. Generalitat de Catalunya.

- Comunicació Escoltar d'una manera estructurada: una bona activitat per  adquirir una llengua en el III simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants. Vic. Setembre de 2002. 

- Autoria de l'adaptació dels llibres de text de llengua Catalana de primer i de segon de primària. Proposta didàctica 1 i 2. Quaderns 1 al 6 del Cicle inicial. Projecte Activa. Grup  Editorial Bruño. SL,2002. 

- Els components de la competència oral a l’educació infantil. Publicat a Segones jornades de l’Institut Europeu d’Immersió. Els programes d’immersió al segle XXI. Juny 2003. Conselleria d’Ed. I cultura , SEDEC, DGAE, Generalitat de Catalunya 

- Publicació de la comunicació Escoltar d'una manera estructurada: una bona activitat per adquirir una llengua en CD adjunt al llibre “ Actes del III simposi sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants. Vic. Setembre de 2002. Eumo Editorial 2004. 

- Autora dels quaderns d’estiu Vacances 3r i 5rt., primària ( llengua catalana, castellana, jocs i recomanacions didàctiques). Ed. Casals, 2005. 

- Autoría dels quaderns de  cicle mitja de llengua Catalana, Ed Edebé 2007

- Autoria de la guia didàctica de la guia del mestre dels llibres de “Llengua Catalana”  i de “Llengua castellana” de primer d’ESO, de l’editorial Barcanova.

- Autoria de la guia didàctica de la guia del mestre dels llibres de “Llengua Catalana” ​de l'editorial Vicenç Vives de 2n de primària ( valencià).​